Điều chỉnh lộ trình các tuyến từ Bến xe Lương Yên

ANTĐ
ANTĐ - Sau khi di dời Bến xe Lương Yên, ở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo tới các Sở Giao thông vận tải địa phương đối lưu, các doanh nghiệp vận tải về việc điều chỉnh toàn bộ tuyến vận tải hành khách.