Đến ngày 1-7, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

ANTĐ
ANTD.VN - Ngày 25-2, Bộ Công an khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Sau khi bấm nút khai trương, mục tiêu đến ngày 1-7-2021, Bộ Công an sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.