Chính trị - Xã hội

Đề xuất sửa cách tính lương hưu để rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập

Phạm Phương
ANTD.VN - Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay, khoảng cách về lương hưu giữa người có lương hưu cao nhất và người có lương hưu thấp nhất là tương đối cao. Nhiều người hưởng lương hưu ở mức 1,3 triệu đồng/tháng nhưng cũng có người hưởng 101,3 triệu đồng/tháng.
Đề xuất sửa cách tính lương hưu để rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập ảnh 1

Chênh lệch về lương hưu còn khoảng cách lớn

Trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Liên quan đến chính sách hưu trí, Bộ LĐ-TB&XH thừa nhận, do thiết kế còn nặng về nguyên tắc đóng - hưởng, nhưng thiếu chú ý đến nguyên tắc chia sẻ giữa người có mức lương cao và mức lương thấp nên chênh lệch về lương hưu còn tương đối cao.

Cụ thể, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến cuối năm 2017, mức lương hưu bình quân là 4,26 triệu đồng/người/tháng; mức lương hưu cao nhất: 101,3 triệu đồng/tháng; có hơn 4.100 người hưởng mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng/tháng; có hơn 3.989 người hưởng mức từ 13 triệu đồng/tháng trở lên.

Việc chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa các nhóm lao động, có người hưởng mức lương hưu hàng tháng quá thấp (1,3 triệu đồng) và cá biệt có người hưởng mức lương hưu hàng tháng quá cao, từ đó làm giảm niềm tin của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Nhiều người đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần và rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm có khoảng 600 ngàn người hưởng bảo hiểm xã hội một lần và rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ LĐTB&XH cho rằng, cần hoàn thiện các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành. Nêu phương án khắc phục bất cập, cơ quan này cho rằng cần tính lương hưu theo hướng chia sẻ.

Cụ thể, thay vì tính lương như hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu theo hướng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động được tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người đó và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trung bình của tất cả mọi người tham gia bảo hiểm xã hội.

Như vậy, có sự chia sẻ nhất định giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp.

Việc thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí, có tác động khuyến khích nhóm người lao động có mức lương hưu thấp, khuyến khích người tham gia bảo hiểm xã hội có mức tiền lương thấp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Đồng thời, tạo thuận lợi người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội ở các địa phương trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động và thân nhân của người lao động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC