Chính trị - Xã hội

Đề xuất phương án giải quyết hưu trí cho người lao động tại các đơn vị giải thể, phá sản

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH để xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị giải thể, phá sản.
Đề xuất phương án giải quyết hưu trí cho người lao động tại các đơn vị giải thể, phá sản ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất phương án giải quyết chế độ cho người lao động tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng một số người sử dụng lao động (gọi chung là đơn vị) giải thể, phá sản không đóng đủ tiền bảo hiêm xã hội dẫn đến việc giải quyết chế độ cho người lao động tại các đơn vị này chưa thực hiện được.

Để giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, thân nhân người lao động trong điều kiện đời sống của họ đang gặp khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, căn cứ theo nguyên tắc đóng - hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội (chưa bao gồm số tiền đóng thiếu) để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, về chế độ hưu trí, giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (không bao gồm thời gian còn đóng thiếu) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểmhưởng lương hưu.

Về chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người hưởng theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (không bao gồm thời gian còn đóng thiếu).

Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng đủ sẽ giải quyết hưởng bổ sung bảo hiểm xã hội một lần (nếu người lao động có yêu cầu). Việc giải quyết hưởng bổ sung bảo hiểm xã hội một lần khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng bổ sung sẽ thực hiện như hướng dẫn tại điểm đ khoản này.

Đối với người hưởng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 mà thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nếu tính cả thời gian còn đóng thiếu bảo hiểm xã hội vẫn chưa đủ 20 năm thì giải quyết như đối với trường hợp tại điểm a khoản này.

Chưa giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nếu tính cả thời gian còn đóng thiếu mà đủ 20 năm trở lên, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Khi thời gian còn đóng thiếu bảo hiểm xã hội được đóng bổ sung đủ thì cơ quan bảo hiểm xã hội ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bổ sung.

Trường hợp người lao động tiếp tục có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội tính gộp thòi gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới theo quy định về điều chỉnh tiền lương quy định của Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm giải quyết điều chỉnh và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian hưởng đã được tính bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ sung cho người lao động.

Ngoài các chế độ nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất các chế độ tử tuất, thai sản đối với người lao động tại các đơn vị giải thể, phá sản chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC