Chính trị - Xã hội

Đề xuất phương án giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho hơn 10.200 lao động cấp xã

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.
Đề xuất phương án giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho hơn 10.200 lao động cấp xã ảnh 1

Hơn 10.200 đối tượng là Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã bị vướng quyền lợi bảo hiểm xã hội

Trước những vướng mắc về quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã tồn tại từ nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị phương án giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay có hơn 10.200 đối tượng là Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được hưởng đủ chế độ do những thay đổi của Luật Bảo hiểm xã hội.

Để giải quyết những vướng mắc đó, Bảo hiểm xã hội đề xuất, đối với các chức danh là Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phương án đảm bảo khả thi trong tổ chức thực hiện do căn cứ pháp lý thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và sát với nhu cầu của thực tiễn (bảo vệ quyền lợi theo nguyện vọng của người lao động), giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC