Chính trị - Xã hội

Đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

An Nhiên

ANTD.VN - Tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đã có nhiều ý kiến đề xuất Phó Thủ tướng làm Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam ảnh 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ngày 13/4, Trung ương Đoàn, Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tại Hội nghị, Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trình dự thảo kiện toàn bộ máy tổ chức. Theo đó, Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đề xuất 2 phương án kiện toàn tổ chức.

Phương án 1, Chủ nhiệm Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các Phó Chủ nhiệm, gồm: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; các Ủy viên giữ nguyên thành phần như cũ, bổ sung thêm Ủy viên là 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số chuyên gia trên một số lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với thanh niên.

Phương án 2 là giữ nguyên bộ máy tổ chức như hiện tại với việc Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với phương án 1, Chủ nhiệm Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Theo các đại biểu, Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, tư vấn giúp Thủ tướng về công tác thanh niên nên cần thiết có một Phó Thủ tướng làm Chủ nhiệm Ủy ban nhằm tăng cường tính chỉ đạo quyết liệt, giải quyết, đôn đốc công việc hiệu quả hơn.

Trong thực tiễn gần 23 năm qua, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được giao làm Chủ nhiệm Ủy ban. Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn không phải là thành viên Chính phủ, do đó việc duy trì chế độ họp, tổ chức hoạt động của Ủy ban, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên còn có cản trở, khó khăn nhất định. Mặt khác, theo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, ở Việt Nam, một số Ủy ban tư vấn giúp việc cho Thủ tướng đều phân công 1 đồng chí Phó Thủ tướng làm Chủ nhiệm Ủy ban.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC