Đời sống

Đề xuất nâng mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng 70% thu nhập

Phạm Phương

ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương. Dù quy định từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác.

Đề xuất nâng mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng 70% thu nhập ảnh 1

Đóng bảo hiểm xã hội mức cao thì sau này hưởng lương hưu cũng cao

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ thời gian qua.

Theo báo cáo, tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành.

Thống kê tới ngày 31/12/2020, tổng số nợ các loại bảo hiểm xã hội là hơn 13.500 tỷ đồng, chiếm 3,35 % số phải thu, trong đó, số nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 8.600 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 335 tỷ đồng.

Đề cập đến vấn đề tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ ra rằng, nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu xây dựng thang, bảng lương để đóng bảo hiểm xã hội bằng mức thấp nhất.

Cụ thể, nền tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tại nhiều doanh nghiệp bằng mức lương tối thiểu vùng, cộng thêm 7 % đối với lao động đã qua đào tạo nghề và cộng thêm 5 % hoặc 7 % đối với lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc độc hại và nguy hiểm.

Đối với lao động giữ chức vụ, khoảng 80 % doanh nghiệp đã xây dựng thang, bảng lương cụ thể theo chức danh.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho thấy, đa số doanh nghiệp đã đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương mà không có khoản bổ sung khác. Mặc dù quy định từ ngày 1/1/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam,một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên là dở phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của chủ sử dụng lao động chiếm tới 2/3 tổng số tiền phải đóng. Điều này dẫn tới nhiều doanh nghiệp cố tình lách để giảm bớt phần trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều chủ sử dụng lao động cố tình giảm mức đóng bảo hiểm xã hội để tăng trả cho người lao động, làm tăng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Ngoài ra, cũng có nguyên nhân từ phía người lao động. nhiều người lao động chỉ quan tâm tới lợi ích ban đầu, chưa có hiểu biết đầy đủ về pháp luật BHXH, chưa hiểu rằng việc đóng mức cao thì sau này hưởng cũng cao.

Từ thực trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị sửa đổi quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất khả năng trốn tránh các khoản phải đóng của doanh nghiệp, theo hướng quy định tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng 70% bình quân tổng thu nhập của người lao động.

Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tiền lương, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về tiền lương và bảo hiểm xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC