Đời sống

Đề xuất nâng mức chuẩn nghèo khu vực thành thị lên 2 triệu đồng/người từ năm 2022

Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thực hiện Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025.

Cụ thể, năm 2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2022-2025, thực hiện chuẩn nghèo đa chiều có tiêu chí thu nhập khu vực nông thôn mức 1.500.000 đồng/người/tháng, khu vực thành thị mức 2.000.000 đồng/người/tháng.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã 7 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia.

Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ để xác định, nhận diện chính xác hơn, toàn diện hơn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và đối tượng khác thụ hưởng các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 có 2 tiêu chí để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình là tiêu chí về thu nhập và tiêu chí về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm 12 chỉ số: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC