Đời sống

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân

L.H
ANTD.VN - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2020/TT-BCA của Bộ Công an về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân đã bổ sung nhiều quy định mới về chế độ điều dưỡng, thời gian điều dưỡng…

Theo Dự thảo, thời gian điều dưỡng được chia làm các mức:

Mức 1: Tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

Mức 2: Tối đa 7 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, sinh con do phải phẫu thuật; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 31-50%.

Mức 3: Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020 và người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 15-30%.

Đồng thời, chế độ điều dưỡng cũng được sửa đổi, trong đó quy định các trường hợp đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trường hợp nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, sinh một lần từ hai con trở lên, sinh con do phải phẫu thuật khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Dự thảo cũng quy định chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Thông tư 105/2020/TT-BCA có mức hưởng điều dưỡng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở, trừ đi tiền ăn cơ bản theo quy định của Bộ.

Nội dung chi tiết của chế độ điều dưỡng gồm:

Tiền ăn: Cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng trong Công an nhân dân được hưởng mức tiêu chuẩn, định lượng ăn quy định tại Thông tư 25/2015/TT-BCA về tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Ví dụ: Năm 2021, mức tiền ăn cơ bản 1 ngày là 62.000đ thì tiền ăn cho cán bộ, chiến sĩ điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng được tính như sau: Mức I = (124.000 đồng/người/ngày - 62.000 đồng) x số ngày điều dưỡng; Mức II = (99.000 đồng/người/ngày - 62.000 đồng) x số ngày điều dưỡng.

Chi phí chăm sóc sức khỏe cơ bản: Bổ sung dinh dưỡng bằng khẩu phần ăn thêm, sản phẩm y dược cổ truyền, khám, điều trị, tư vấn sức khỏe kết hợp dinh dưỡng và vận động hợp lý, hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh, khí công, thiền, yoga, xông thuốc, ngâm thuốc, massage và các phương pháp điều trị khác đã được chỉ định.

Chi phí phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong thời gian điều dưỡng: Mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng tập trung, gồm: khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, thăm quan và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC