Chính trị - Xã hội

Đề xuất mở rộng phạm vi thông tin chính quyền cấp xã phải công khai

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất quy định rõ trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết định hành chính bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng.
Đề xuất mở rộng phạm vi thông tin chính quyền cấp xã phải công khai ảnh 1

Bộ Nội vụ đề xuất công khai quy trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Dự án được xây dựng trên cơ sở Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng dự thảo Luật gồm 5 chương 36 điều, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công khai rộng rãi; Đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin của chính quyền cấp xã.

Trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết định hành chính bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở…

Liên quan đến việc mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công khai rộng rãi, Bộ Nội vụ đề xuất, cần quy định công khai thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sơ đồ tổ chức của các cơ quan, đơn vị, bộ phận của chính quyền cấp xã; thủ tục, quy trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức cấp xã; phân công công việc; lịch làm việc; lịch hẹn; số điện thoại; số fax; địa chỉ email của cán bộ, công chức giải quyết công việc được phân công liên quan đến nhân dân; địa chỉ, trụ sở của cơ quan; địa điểm và người có thẩm quyền giải quyết công việc của công dân.

Quy định công khai thông tin mà chính quyền cấp xã nhận được từ các cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và thông tin có liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền cấp xã, Bộ Nội vụ đề xuất quy định trách nhiệm của chính quyền cấp xã, trong việc giải trình, tổ chức đối thoại trong trường hợp ban hành quyết định hành chính bất lợi cho đối tượng thi hành đồng thời quy định trách nhiệm cơ quan nhà nước cấp trên ban hành quyết định hành chính có liên quan đến lợi ích cộng đồng phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại địa bàn xã...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC