Kinh doanh

Đề xuất mở rộng diện giảm 30% thuế thu nhập năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng

Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở rộng đối tượng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối vưới doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 200 người.

Trước đó, ngày 5/6/2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 279/TTr-CP (Tờ trình 279) trình Quốc hội về Dự án Nghị quyết về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (Nghị quyết).

Ngày 11/6, Quốc hội đã họp cho ý kiến tại Tổ về dự án Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Tổ về dự án Nghị quyết và theo đề nghị của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS), Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBTCNS giải trình, tiếp thu ý kiến các ĐBQH về dự án Nghị quyết.

Ngày 16/6, Quốc hội đã họp cho ý kiến tại Hội trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giải trình, tiếp thu ý kiến các ĐBQH tại Hội trường. Tại buổi thảo luận tại Hội trường, nhiều ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng giảm thuế TNDN đối với cả doanh nghiệp có quy mô vừa.

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng, ngoài mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì dự án Nghị quyết còn góp phần thực hiện mục tiêu về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, diễn biến dịch bệnh Covid-19 khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc trên thế giới; dự kiến sẽ vẫn ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực của Việt Nam.

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế TNDN trong năm 2020 đối với cả doanh nghiệp quy mô vừa

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế TNDN trong năm 2020 đối với cả doanh nghiệp quy mô vừa

"Vì vậy, để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, góp phần đạt mục tiêu cao nhất có thể về có thể về tăng trưởng kinh tế của năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao đổi, thống nhất với Chủ nhiệm UBTCNS báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế TNDN đối với cả các doanh nghiệp có quy mô vừa" - Bộ Tài chính cho biết.

Về tiêu chí xác đinh doanh nghiệp có quy mô vừa được giảm thuế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng vẫn sử dụng tiêu chí doanh thu và lao động như đề xuất tại Tờ trình số 279 của Chính phủ trước đó.

Cụ thể, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 200 người.

Điều này để đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng cần hỗ trợ, phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN, thực tế thực hiện thời gian vừa qua và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tham khảo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc thực hiện mở rộng đối tượng giảm thuế nêu trên sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước của năm 2020 khoảng 22,440 tỷ đồng, tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng so với việc chỉ giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Các nội dung khác của dự thảo Nghị quyết vẫn giữ như bản dựa thảo Nghị quyết kèm Tờ trình số 279. 

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nội dung tiếp thu nêu trên để Bộ tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC