Chính trị - Xã hội

Đề xuất lập Ủy ban quản lý, giám sát doanh nghiệp Nhà nước

Hà Linh
ANTĐ - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Ciem) đã nghiên cứu, đề xuất 4 mô hình tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu Nhà nước với các doanh nghiệp. 

Trong đó đáng chú ý là mô hình lập Ủy ban chuyên trách quản lý, giám sát doanh nghiệp Nhà nước, do một Phó Thủ tướng làm chủ tịch. Khi thành lập, cơ quan này có trách nhiệm bảo đảm thẩm quyền quản lý, giám sát toàn diện và hiệu quả các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quy mô lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên nhiều địa bàn cũng như trong phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, buông lỏng quản lý hiện nay. Ủy ban này không phải cơ quan hành chính nhà nước, không thực hiện chức năng quản lý như các bộ, ngành hay UBND tỉnh, thành phố. Dự kiến trong năm 2013 đề án này sẽ được trình Chính phủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC