Chính trị - Xã hội

Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm quản lý tiền lương VNPT, VNA, VATM

Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chính phủ xem xét quyết định kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm tiền lương theo Nghị định số 20/2020 của Chính phủ về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại các doanh nghiệp nhà nước đến tháng 7-2022.
Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm quản lý tiền lương VNPT, VNA, VATM ảnh 1

Lương nhân viên Vietnam Airlines giảm sâu do ảnh hưởng của Covid-19

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo tổng kết thí điểm việc thực hiện quy định tại Nghị định số 20/2020/NĐ-CP.

Theo đó, cơ chế khoán lương theo Nghị định 20/2020 được thí điểm tại 3 doanh nghiệp nhà nước, gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tổng Công ty Hàng không (VNA) và Tổng Công ty Quản lý bay (VATM).

Theo kết quả kinh doanh năm 2020 và quy định tại Nghị định 20, VNPT có lãi lương dành cho lãnh đạo cao hơn mức đã trả; VATM có lãi thấp còn VNA lỗ nên mức lương giảm sâu, thậm chí chỉ bằng mức sàn.

Đánh giá chung về kết quả đạt được, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, các doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu đã chủ động triển khai thực hiện việc xác định đơn giá tiền lương khoán; tiền lương của thành viên Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương; rà soát, điều chỉnh quy chế trả lương tách bạch giữa tiền lương của Ban điều hành với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên do thời gian thực hiện ngắn, mới được 7 tháng cho nên có nội dung chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ theo quy định, vì vậy chưa có cơ sở thực tiễn để đánh giá đầy đủ cơ chế thí điểm tiền lương.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế tiền lương mới trong bối cảnh các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nên chưa phản ánh hết được bản chất tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả thực sự của doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Thủ tướng xem xét, quyết định kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm tiền lương theo Nghị định số 20/2020 của Chính phủ về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại các doanh nghiệp nhà nước đến tháng 7-2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC