Chính trị - Xã hội

Đề xuất hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

An Nhiên

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó có đề xuất hỗ trợ kinh phí để điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Theo dự thảo, người lao động được đề nghị hỗ trợ kinh phí để điều trị bệnh nghề nghiệp phải được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ khi có hợp đồng lao động với người lao động, được cơ sở y tế đủ điều kiện xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp tối đa bằng 10 lần mức lương cơ sở/người. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo biểu giá điều trị bệnh nghề nghiệp thực tế của từng bệnh, bằng 50% phần kinh phí thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC