Đề xuất giảm phí sử dụng đường bộ đối với xe vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách

ANTD.VN - Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành vận chuyển, chi phí sản xuất kinh doanh, giá hàng hóa, Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% phí sử dụng đường bộ đối với xe vận tải hàng hóa, 30% với xe kinh doanh vận tải hành khách trong 6 tháng đầu năm 2023.