Chính trị - Xã hội

Đề xuất giảm mức hưởng nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần trước tuổi nghỉ hưu

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu, có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bằng 1 tháng tiền lương bình quân tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất giảm mức hưởng nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần trước tuổi nghỉ hưu ảnh 1

Người lao động có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nhưng mức hưởng sẽ thấp hơn hiện tại

Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét.

Trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành chưa hướng đến bao phủ toàn dân. Quy định về điều kiện hưởng lương hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần còn bất cập.

Cụ thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội thì điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khá dễ dàng (sau một năm không làm việc, không tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần với mức hưởng bằng 1,5 tháng lương cho mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 và 2 tháng lương cho mỗi năm tham gia sau đó).

Số lượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh chóng dẫn tới độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, mỗi năm bình quân có 651 nghìn người hưởng bảo hiểm xã hội một lần dẫn đến số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng thêm chỉ là 594 nghìn người; tức là cứ có 02 người mới tham gia vào bảo hiểm xã hội thì có hơn 01 người rời khỏi hệ thống.

Để đảm bảo hệ thống an sinh xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tạo điều kiện cho người lao động có sự lựa chọn đồng thời vẫn bảo đảm hướng người lao động đến hưởng lương hưu hằng tháng.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu, sau 1 năm nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội, và đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bằng 1 tháng tiền lương bình quân tính đóng.

Trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, hoặc người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ra nước ngoài để định cư hợp pháp, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng trong trường hợp này được tính mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội bằng 2 tháng lương bình quân tính đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất điều chỉnh điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 xuống còn 15 năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC