Chính trị - Xã hội

Đề xuất giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Hà Linh
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đề xuất giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và thực hiện nhiều giải pháp khác để nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ này.
Đề xuất giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến ảnh 1

Cần giao tỷ lệ thực hiện DVCTT năm 2022 đến từng cơ quan, đơn vị

Theo Bộ TT-TT, triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng nhất trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, với người dân là trung tâm phục vụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao.

Cụ thể, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt 23,02%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước mới đạt 24,89%.

Để nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT, Bộ TT-TT đề nghị các cơ quan Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách như: Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Đặc biệt, cần giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; hướng tới đạt được mục tiêu nêu tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, đó là: 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Bộ TT-TT cũng đề nghị sớm ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT như giảm thời gian xử lý hồ sơ; giảm lệ phí thực hiện DVCTT;

Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình DVCTT tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.

Với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng, cần sớm kết nối, khai thác để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện DVCTT. Trước hết là kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia…

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC