Đề xuất gia hạn cấp đổi 14.700 giấy phép lái xe do dịch

ANTĐ
ANTD.VN - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vừa qua, việc đăng ký dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng một phần nhu cầu đổi và cấp lại GPLX của người dân. Tuy nhiên, kể từ khi một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đến nay vẫn còn 14.700 GPLX quá thời hạn cấp đổi.