Chính trị - Xã hội

Đề xuất cơ chế giải quyết vướng mắc bảo hiểm xã hội cho Phó trưởng Công an xã

Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.
Đề xuất cơ chế giải quyết vướng mắc bảo hiểm xã hội cho Phó trưởng Công an xã ảnh 1

Theo thống kê của Bộ Nội vụ có hơn 10 nghìn đối tượng là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc tại UBND cấp xã bị vướng mắc trong việc thực hiện chế độ BHXH

Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nhằm giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại xã.

Cụ thể, phương án 1, Bộ Nội vụ đề xuất đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) theo quy định.

Phương án 2, thực hiện thoái thu tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đồng thời, vận dụng giải quyết bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã và Phó trưởng công an xã làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1. Vì phương án này thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng đã được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại xã.

Về kinh phí thực hiện, Bộ Nội vụ đề xuất, kinh phí chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại xã do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo từ số tiền đã đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động (không lấy từ Ngân sách nhà nước).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC