Chính trị - Xã hội

Đề xuất chế tài bắt buộc bàn giao quỹ đất sau khi di dời cơ quan các bộ, ngành

Bảo Ngọc
ANTD.VN - Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011 - QH1259), đến nay đã có các bộ/ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới. Song, việc tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa bàn giao lại cho Hà Nội vẫn còn tồn tại khá phổ biến.
Đề xuất chế tài bắt buộc bàn giao quỹ đất sau khi di dời cơ quan các bộ, ngành ảnh 1

Định hướng phân bố dân số các khu vực trong đô thị trung tâm

Theo định hướng quy hoạch hệ thống công sở trong QHC1259 được duyệt, đối với các cơ quan chính trị - hành chính cấp quốc gia sẽ tiếp tục bố trí tại khu vực Ba Đình, cải tạo và nâng cấp thành quần thể kiến trúc cảnh quan tiêu biểu. Thực hiện di dời một số chức năng tại khu vực này để có điều kiện cải tạo nâng cấp về điều kiện làm việc và hạ tầng cơ sở. Đối với công sở cơ quan Trung ương, sẽ di dời trụ sở các bộ/ngành ra vực nội đô lịch sử về các khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Quỹ đất sau khi di dời dành để giải quyết nhu cầu mất cân đối về hạ tầng xã hội của địa phương và thành phố. Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho biết, trong quá trình cụ thể hóa QH1259, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 130/2015/QĐ-TTg về biện pháp, lộ trình, việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị trong nội thành cũng như giao nhiệm vụ cụ thể đến các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch hệ thống công sở chưa được phê duyệt.

Về công tác rà soát, di dời các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục (do các bộ/ngành chủ trì), căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, nhu cầu thực tiễn của các bộ/ngành, thành phố đã giới thiệu địa điểm xây dựng và chấp thuận quy hoạch trụ sở các bộ/ngành, các cơ sở bệnh viện, giáo dục, các cơ quan đơn vị để phục vụ công tác di dời. Mặc dù đến nay đã có các bộ/ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới, song vẫn có những bộ/ngành tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa thực hiện việc bàn giao cho Hà Nội. Việc thực hiện đi dời các cơ quan bộ/ngành tại khu vực nội thành theo định hướng QH1259 và Quyết định 130 của Thủ tướng còn chậm và chưa đồng bộ, do có nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách. Do đó việc kiểm soát quỹ đất sau khi di dời để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như công viên cây xanh, trường học các cấp, bãi đỗ xe, công trình đầu mối hạ tầng khác gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện được. Từ đó, trong điều chỉnh tổng thể QHC1259, Hà Nội đặt ra yêu cầu cần rà soát, xây dựng nội dung quy hoạch hệ thống công sở tích hợp vào điều chỉnh tổng thể QHC1259 và quy hoạch thành phố.

Để thực hiện quyết liệt Quyết định 130 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội cho rằng cần có sự chỉ đạo thống nhất cũng như cơ chế chính sách đối với các khu đất sau khi di dời. Sớm hoàn chỉnh các danh mục, tiêu chí, lộ trình, cơ chế và biện pháp di dời. Đồng thời có chế tài, quy định bắt buộc việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời để thành phố ưu tiên xây dựng, phát triển các công trình công cộng, đặc biệt tại các khu vực nội đô lịch sử, khu vực có hạ tầng đô thị quá tải. Theo Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, việc phát triển các trung tâm, viện nghiên cứu thời gian qua chưa theo kịp sự phát triển, đòi hỏi của xã hội, chưa có sự liên kết với các trường đại học, cơ sở sản xuất... Hệ thống văn phòng làm việc chưa có thống kê cụ thể và đánh giá số lượng, chất lượng, chưa có dự báo và định hướng phát triển, khó khăn cho công tác nghiên cứu, quy hoạch. Từ đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu, sắp xếp, bố trí lại các viện, trung tâm nghiên cứu để có sự gắn kết và quản lý có định hướng cho các khu vực ưu tiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC