Kinh doanh

Đề xuất bổ sung nhiều đối tượng được gia hạn thuế và tiền thuê đất

Nhật Linh
ANTD.VN - Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế trong các tháng của năm 2021 tại dự thảo nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Bổ sung nhiều đối tượng

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, có thêm nhiều đối tượng được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và nộp NSNN năm 2020 theo ngành; đồng thời thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Bộ đã đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Đồng thời bổ sung tổ chức, doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.

Ngoài ra, các tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực: khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập DN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên được thu theo hiệp định, hợp đồng); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; thoát nước và xử lý nước thải.

Gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2021, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý).

Gia hạn thời hạn nộp thuế trong 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021; gia hạn thời hạn nộp thuế trong 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021 của các DN, tổ chức nêu trên.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện theo quy định nêu trên thì tổng thu NSNN của các tháng từ tháng 3 đến tháng 8/2021 giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2021 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2021.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên.

Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021, chậm nhất là ngày 31/12/2021. Ước tính số tiền gia hạn cho đối tượng này là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/ 2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế trong các tháng của năm 2021 tại dự thảo nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Năm 2020 đã gia hạn hơn 87 nghìn tỷ đồng

Trước đó, năm 2020, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị định số 109/2020/NĐ-CP, trong năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn cho khoảng 184.900 lượt người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi được 96% số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào ngân sách nhà nước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC