Chính trị - Xã hội

Đề xuất bổ sung điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ, công chức

Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số trường hợp được nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đề xuất bổ sung điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ, công chức ảnh 1

Bên cạnh việc nâng lương thường xuyên, công chức còn được nâng lương trước thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung một số liên quan đến phạm vi, các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên; tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về điều kiện và chế độ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi bổ sung như sau:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh tính đến thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV đang được lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 26/5/2021 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC