Đời sống

Để xảy ra lạm thu, Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu trường học

Duy Anh
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra lạm thu. Đồng thời các địa phương phải niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa khi triển khai chương trình phổ thông mới.

Bộ GD-ĐT mới có công văn gửi UBND cấp tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD-ĐT cho rằng, qua công tác thanh tra kiểm tra thực tế, phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa quyết liệt thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện; chỉ đạo UBND các cấp, cơ quản quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại.

Bộ GD-ĐT đặc biệt yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bộ GD- ĐT đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Về học phí năm học mới, Bộ GD-ĐT đề nghị HĐND cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid-19.

Để xảy ra lạm thu, Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu trường học ảnh 1

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương lập đường dây nóng để phụ huynh học sinh phản ánh thắc trong thu chi năm học mới (ảnh minh họa)

Quy định mức học phí căn cứ vào trần học phí năm học 2020 - 2021 quy định tại Nghị định 86 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Trước tinh thần sẽ phải triển khai học online nếu xảy ra dịch bệnh phức tạp, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định 86 của Chính phủ.

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, Bộ GD-ĐT đề nghị: HĐND cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 16 ban hành năm 2018 của Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đây cũng là năm học bắt đầu triển khai chương trình phổ thông, sách giáo khoa mới, vì vậy Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn theo quy định của luật Giá và các văn bản có liên quan.

UBND cấp tỉnh cần chỉ đạo lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên website để nhân dân phản ánh, đồng thời báo cáo những vướng mắc về Bộ GD-ĐT để có giải pháp phù hợp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC