Chính trị - Xã hội

Để những người dân bình thường cũng thấy được giá trị của di sản

Minh Trí
ANTĐ - Hôm qua 11-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ, gìn giữ các di tích, di sản văn hóa là để bồi đắp, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Người dân tham gia lễ hội không chỉ cho vui mà qua đó nếp sống, văn hóa của người Việt Nam được tôn vinh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: “Chúng ta đã thông tin, tuyên truyền về những di tích, di sản của quốc gia, kể cả các di sản được quốc tế công nhận nhưng vẫn chưa đủ sâu”. Ông bày tỏ mong muốn: “Cần làm sao để không chỉ các chuyên gia mà cả những người dân bình thường cũng thấy được giá trị của những di tích, di sản được cha ông để lại bằng máu xương, bằng trí tuệ, mồ hôi, bằng niềm tin và hy vọng. Từ đó mỗi người thấy được trách nhiệm với quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và thế hệ mai sau để bảo vệ, gìn giữ thật tốt các di sản, giá trị văn hóa”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC