Chính trị - Xã hội

Đề nghị xây dựng bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy sau sự cố Formosa

Tuyết Nhung
ANTD.VN - Trung ương Hội nghề Cá Việt Nam vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc khắc phục hậu quả do Formosa gây ra.

Theo đó, Hội nghề cá Việt Nam cho rằng, việc các Bộ công bố vùng biển tầng đáy chưa an toàn còn chung chung và mâu thuẫn, dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện, Hội đề nghị xây dựng và công bố bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung.

Bản đồ cần xác định rõ diện tích vùng biển, vĩ độ, kinh độ đường biên của vùng biển không an toàn để ngư dân khai thác cá tầng đáy có thể nhận biết. Đồng thời, Bộ NN&PTNT cần có biện pháp kiểm soát các tàu đánh cá của 4 tỉnh miền Trung và các tỉnh khác vào vùng biển cấp để đánh bắt thủy sản tầng đáy, theo dõi tàu về bờ bán cá tại cảng nào trên lãnh thổ Việt Nam để ngăn chặn.

Ngư dân miền Trung chịu ảnh hưởng lớn từ sự cố môi trường Formosa

Ngư dân miền Trung chịu ảnh hưởng lớn từ sự cố môi trường Formosa

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Trung ương Hội nghề Cá Việt Nam nhìn nhận, chỉ có các chuyên gia ngư loại học mới có thể phân biệ chính xác thủy sản biển tầng nổi và tầng đáy. Để giúp người tiêu dùng, các cửa hàng ăn phân biệt dễ dàng, chính xác loại nào là thủy sản tầng đáy, đề nghị Tổng cục Thủy sản sớm xây dựng Tờ rơi với nội dung bao gồm: Tên loài thủy sản tiếng Việt (gồm tên phổ thông và tên địa phương), tên khoa học, kèm theo ảnh của các loài thủy sản sống ở tầng đáy và phân phát tài liệu này cho các cửa hàng, người tiêu dùng…

Ngoài ra, cần giao nhiệm vụ kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản 4 tỉnh miền Trung cho Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các cơ quan ngành dọc của cục tại địa phương. Việc giao trách nhiệm này cho Cục ATTP, Bộ Y tế là không phù hợp với quy định. 

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cũng lưu ý, việc kiểm soát cá tầng đáy đối với các tàu vào bờ bốc dỡ không nên chỉ giới hạn là cá và phạm vi là các cảng thuộc 4 tỉnh miền Trung mà cần xác định là thủy sản tầng đáy (cá, giáp xác, nhuyễn thể) khai thác tại các vùng biển cấm khai thác được cập cảng và bốc dỡ tại tất cả các tỉnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC