Chính trị - Xã hội

Đề nghị kiểm toán các tập đoàn lớn

Chính Trung
ANTĐ - Ngày 12-9, UBTVQH đã nghe dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013. Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên kiểm toán 1 lần/1 năm đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có số thu, chi ngân sách nhà nước lớn. 

Riêng lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng, cần tập trung nguồn lực kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, sử dụng nhiều vốn và tài sản nhà nước, sản xuất kinh doanh các mặt hàng độc quyền ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống như điện, than, xăng dầu... Đặc biệt, đề nghị Kiểm toán Nhà nước bổ sung thêm vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 một số tập đoàn kinh tế đang có vấn đề nổi lên mà dư luận xã hội quan tâm như Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Xăng dầu. Đồng thời, cần tập trung nguồn lực chuyên sâu kiểm toán chính sách tiền tệ, quá trình sáp nhập, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, tình hình tài chính của các ngân hàng sau tái cơ cấu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC