Văn hóa - Giải trí

Đề nghị chuyển hát Xoan thành di sản “đại diện nhân loại”

Trúc Linh
ANTĐ - Phú Thọ sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO chuyển hát Xoan từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào cuối năm 2015. 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2015, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hát Xoan trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường mở và đào tạo lớp nghệ nhân kế cận và truyền dạy hát Xoan trong cộng đồng các phường Xoan gốc.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu hóa, số hóa và hoàn thành số liệu kiểm kê hát Xoan. Đặc biệt, tỉnh sẽ đưa hát Xoan vào trường học, thực hiện các dự án bảo tồn tu bổ, khôi phục các di tích liên quan đến hát Xoan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC