Đề nghị bỏ giấy phép với 2 ngành nghề

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa đề nghị đưa 2 ngành nghề ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014. Cụ thể là kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có yêu cầu loại bỏ những điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, các nghị định vừa được Chính phủ ban hành cũng đã loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh so với trước đây.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kể cả sau thời điểm 1-7, khi các nghị định đã được ban hành, các bộ, ngành cần tiếp tục thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá, tiếp thu ý kiến của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, các giấy phép con bất hợp lý.