Chính trị - Xã hội

Dạy thêm vẫn tràn lan, cùng vớ thu góp tiền sai quy định

Duy Anh
ANTĐ - Trước thềm năm học mới, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chỉ ra nhiều tồn tại trong năm học cũ, trong đó có việc chưa tích cực khắc phục tiêu cực của ngành.

Theo Bộ GD-ĐT, năm học 2013-2014, chất lượng giáo dục tuy đã có những chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục, còn hạn chế về giáo dục văn hóa và lịch sử dân tộc, đạo đức và lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu; ở nhiều nơi việc mua sắm bổ sung thiết bị chưa quan tâm đến khả năng và hiệu quả sử dụng, gây tốn kém, lãng phí. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chậm; kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở một số tỉnh còn ít, không đáp ứng yêu cầu. Một số địa phương thiếu giáo viên so với định mức quy định, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và mở rộng tổ chức bán trú và học 2 buổi/ngày.

Lãnh đạo Bộ cũng nhấn mạnh việc chưa tích cực khắc phục một số tiêu cực, yếu kém trong giáo dục như dạy thêm học thêm tràn lan, thu góp trái quy định, dạy trước lớp 1 cho trẻ mẫu giáo, quá nhiều sổ sách chuyên môn gây khó cho giáo viên, thiếu quan tâm giáo dục ý thức  tự quản, lao động vệ sinh, tự phục vụ trong nhà trường...

Dạy thêm vẫn tràn lan, cùng vớ thu góp tiền sai quy định ảnh 1
Nhiều phụ huynh vẫn chạy theo tình trạng cho con học trước lớp 1


Công tác quản lý giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học ở cấp tỉnh chưa thực hiện hiệu quả những công việc được phân cấp cho địa phương, năng lực đội ngũ còn khá nhiều hạn chế.

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, trọng tâm sẽ là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục mới, tăng cường thiết bị phục vụ rèn luyện thể lực và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học, sử dụng có hiệu quả sách và các đồ dùng, thiết bị hiện có và mua mới; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học tại các nhà trường.

Đặc biệt Bộ GD-ĐT nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học. Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước và ở những địa phương có điều kiện để đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC