Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong công đoàn Công an Hà Nội

ANTĐ
ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC và CNCH trên địa bàn, Công đoàn CATP Hà Nội tiếp tục mở lớp tuyên truyền về PCCC cho các đoàn viên lao động hợp đồng đang làm việc tại các quận, huyện và phòng nghiệp vụ Công an thành phố.