Kinh doanh

Đấu giá quyền nhập khẩu 103.000 tấn đường

Hà Linh

ANTD.VN -  Bộ Công Thương cho biết, hạn ngạch thuế quan năm 2020 cho phép nhập khẩu 103.000 tấn đường.

Đấu giá quyền nhập khẩu 103.000 tấn đường ảnh 1

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 là 103.000 tấn

Bộ Công Thương vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020. Theo đó, đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô;

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Mã HS đường thô là 17.01, số lượng 72.000 tấn; Đường tinh luyện (mã HS 17.01) 31.000 tấn. Giá khởi điểm đường thô và đường tinh luyện đều là 2,4 triệu đồng/tấn.

Bước giá 50.000 đồng/tấn. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.

Thương nhân nộp hồ sơ hợp lệ sẽ tham gia đấu giá vào ngày 2/12/2020 tại Bộ Công Thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC