Kinh doanh

Đặt mục tiêu thu 3.050 tỷ đồng từ đấu giá đất

Thành Nam

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo đó, với tổng diện tích đủ điều kiện đấu giá trong năm 2016 là 75,57 ha, thành phố đặt mục tiêu thu 3.050 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay. Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5.000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý dự kiến thu 2.150 tỷ đồng (trong đó, 33 dự án chuyển tiếp thu 1.405 tỷ đồng, 16 dự án mới thu 745 tỷ đồng). Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dự kiến thu 900 tỷ đồng.

Thành phố cũng yêu cầu đôn đốc các đơn vị thu tiền của người trúng đấu giá; đề xuất xử lý những trường hợp nộp chậm (hoặc không nộp) theo đúng quy định pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC