Đời sống

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Trung Hiếu
ANTD.VN - Sáng 10-8-2020, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2020 bước vào ngày thi cuối cùng. Mời độc giả cùng xem đáp án tham khảo của môn Lịch sử cùng nhận định đề thi chi tiết, do Báo ANTĐ phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện!

* Mã đề 323:

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 1

* Đề thi Lịch sử mã 323:

(Phần khoanh trên đề là do thí sinh tự làm, không phải đáp án tham khảo)

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 3

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 4

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 5

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 6

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 7

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 8

Đáp án tham khảo, nhận định đề thi môn Lịch sử - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ảnh 9

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC