Đời sống

Đáp án gợi ý môn tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội

Duy Anh
ANTD.VN - Đề thi tiếng Anh năm nay của Hà Nội rút ngắn xuống còn 45 phút với 30 câu được đánh giá không quá khó. Giáo viên Hệ thống HOCMAI đã đưa ra đáp án gợi ý đề tiếng Anh ngay sau khi môn thi kết thúc.
Đáp án gợi ý môn tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội ảnh 1
Đáp án gợi ý môn tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội
Đáp án gợi ý môn tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội

Đáp án gợi ý môn tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội ảnh 4

Đáp án gợi ý môn tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2021-2022 (HÀ NỘI)

Môn thi: Tiếng Anh

(Tham khảo)

Mã đề

120

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

D

21

D

2

B

12

B

22

A

3

D

13

B

23

C

4

D

14

C

24

C

5

B

15

A

25

A

6

D

16

A

26

C

7

B

17

B

27

C

8

B

18

B

28

A

9

B

19

D

29

D

10

D

20

D

30

C


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC