Chính trị - Xã hội

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Anh Tú-Bùi Tuyết

ANTĐ - Chiều 26-5, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 105 ứng viên trúng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Báo An ninh Thủ đô đăng toàn bộ danh sách chi tiết. 

Danh sách chi tiết 105 đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau: (Độc giả quan tâm chi tiết có thể tải file tại đây)

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 2

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 3

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 4

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 5

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 6

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 7

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 8

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 9

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 10

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 11

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 12

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 13

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 14

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 15

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 16

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 17

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 18

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 19

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 20

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 21

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 22

Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 23

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC