Đánh giá tình hình ANTT, nâng cao chất lượng công tác của CSKV

ANTD
ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng CSKV, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình an ninh trật tự, đồng thời kiểm điểm góp ý kiến cho đội ngũ làm công tác CSKV.