Đời sống

Đảng viên khi bị áp dụng hình thức kỷ luật vẫn có thể tiếp tục được bổ nhiệm lại

P.V
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Anh trai tôi là đảng viên, giữ chức vụ lãnh đạo của một cơ quan Nhà nước. Cách đây gần 1 năm, do có hành vi vi phạm nên anh tôi đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Như vậy, trong thời gian tới nếu phấn đấu tốt, anh tôi có được tiếp tục bổ nhiệm không? Bùi Lan Chân (Nghệ An)
Đảng viên khi bị áp dụng hình thức kỷ luật vẫn có thể tiếp tục được bổ nhiệm lại ảnh 1

Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Lê Hồng Vân trả lời:

Theo khoản 4, 10, 11, Điều 2, Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định, hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Sau 1 năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu lực.

Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức cũng nêu rõ, cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 6 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực…

Mặt khác, khoản 5, Điều 14, Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cũng quy định, cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn. Từ các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của anh trai bạn bị kỷ luật ở mức khiển trách mà vẫn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật có hiệu lực thì người này sẽ không được bổ nhiệm lại. Trường hợp bị kỷ luật ở mức khiển trách nhưng đã hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật mà người này không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì có thể được bổ nhiệm lại. Như vậy, đảng viên khi bị áp dụng hình thức kỷ luật vẫn có thể tiếp tục được bổ nhiệm lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC