Đảng ủy CATP Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết chuyên đề năm 2020

ANTĐ
ANTD.VN - Sáng 5-6, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 55 ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng “Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” cho cán bộ đảng viên.