Đăng ký, cấp lại thẻ căn cước công dân qua Cổng dịch vụ công

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho công dân, CATP Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương đăng ký, cấp lại thẻ căn cước công dân qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.