Chính trị - Xã hội

Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

Mai Hà
ANTĐ - Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng năm 2012, số người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011. 

Nếu như năm 2011 chỉ có 16.100 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thì tính đến hết tháng 11 năm 2012 đã tăng lên tới 22.700 người. Nguyên nhân là do năm 2012 nhiều doanh nghiệp nợ đọng, phá sản, xin giải thể… và số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã đến thời gian được hưởng bảo hiểm tăng. Mặt khác, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã được phổ biến rộng rãi đến lao động. Trung bình, hàng tháng phòng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm tiếp nhận khoảng 3.000 - 4.000 người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC