Thế giới

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị

Theo TTXVN
ANTĐ - Ngày 23-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng liên quan đến thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật.

Mục tiêu của nghị quyết nhằm thúc đẩy xây dựng hệ thống pháp trị chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc và xây dựng một nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa. Các nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại Hội nghị gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc với hiến pháp là hạt nhân, tăng cường tính thực thi của hiến pháp; thúc đẩy thực thi quyền lực nhà nước theo pháp luật, đẩy nhanh xây dựng chính quyền pháp trị; đảm bảo nền tư pháp công bằng, nâng cao tầm ảnh hưởng tư pháp; tăng cường nhận thức pháp trị của toàn dân, thúc đẩy xây dựng xã hội pháp trị; tăng cường phát triển đội ngũ công tác pháp trị; tăng cường và cải tiến cách lãnh đạo của Đảng đối với thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật.

Hội nghị cho rằng cần phải thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật để xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện giấc mơ Trung Quốc, đi sâu cải cách toàn diện, hoàn thiện và phát triển chế độ chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, nâng cao năng lực và trình độ lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị đã quyết định bổ sung Ủy viên dự khuyết Trung ương Mã Kiến Đường, Vương Tác An và Mao Vạn Xuân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, Hội nghị còn thông qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương đối với Tưởng Khiết Mẫn - cựu chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và Quản lý tài sản Nhà nước; Lý Đông Sinh - cựu Thứ trưởng Bộ Công an; Lý Xuân Thành - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Vương Vĩnh Xuân -  cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia; Vạn Khánh Lương - cựu Bí thư Thành ủy Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; xác nhận mức xử lý khai trừ Đảng đối với Lý Đông Sinh, Tưởng Khiết Mẫn, Vương Vĩnh Xuân, Lý Xuân Thành, Vạn Khánh Lương và ông Dương Kim Sơn (Phó tư lệnh quân khu Thành Đô) của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra trước đó.

6 ủy viên Trung ương vừa bị khai trừ đảng

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị ảnh 1Ông Vạn Khánh Lương - cựu Bí thư Thành ủy Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị ảnh 2Ông Tưởng Khiết Mẫn - cựu Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và Quản lý tài sản Nhà nước

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị ảnh 3Ông Lý Xuân Thành - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị ảnh 4Ông Lý Đông Sinh - cựu Thứ trưởng Bộ Công an 

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị ảnh 5Ông Vương Vĩnh Xuân -  cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị ảnh 6Ông Dương Kim Sơn, cựu Phó tư lệnh quân khu Thành Đô

Quyết tâm phòng chống tham nhũng

Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tập trung vào nội dung chính là pháp trị, tức là quản lý đất nước theo pháp luật, nhằm cải cách pháp luật, đưa ra các quy định xử lý quan tham làm cho các cán bộ lãnh đạo không thể tham nhũng, sau đó tăng cường giáo dục cán bộ để họ không muốn tham nhũng. Do vậy chủ đề pháp trị của Hội nghị Trung ương 4 và công cuộc chống tham nhũng có những quan hệ mật thiết. (Theo VTV)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC