Đời sống

Đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai dự án liên quan đến Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

H.Q
ANTD.VN -  « Các trình tự, thủ tục pháp lý đã được huyện thực hiện đúng quy định. Công tác đối thoại, tuyên truyền cũng đã được triển khai bài bản, kiên trì. Trường hợp cá nhân nào cố tình không chấp hành, sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế », đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin về Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, tại xã Dương Xá.

Theo dự kiến kế hoạch, ngày thứ sáu 9-7 tới đây, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức cưỡng chế, giải phóng, thu hồi mặt bằng liên quan đến một số hộ dân nằm trong khuôn viên Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam tại xã Dương Xá (viết tắt là Dự án).

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm cho biết, ngày 14/5/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Công văn số 1373/QHKT-P3 về việc chấp thuận Tổng mặt bằng Dự án.

Ngày 29/01/2013, UBND Thành phố có Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch sử dụng đất một phần ô đất công cộng đơn vị ở, trung tâm xã, cụm xã trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 để lập dự án khu tái định cư phục vụ GPMB mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (địa điểm: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội)…

Ngày 12/9/2017, Biên bản xác định mốc giới được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lập để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án (bao gồm: 4.075m2 đất công ích do UBND xã quản lý; 11.139,2m2 đất nông nghiệp của 76 hộ gia đình, cá nhân và 13,8m2 đất ở của 02 hộ gia đình)…

Dự án xác định tiến độ thực hiện từ quý IV năm 2018 đến quý II năm 2021.

Từ tháng 11/2018 đến nay, bằng đồng bộ các biện pháp, đặc biệt bám sát, vận dụng, tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình pháp lý; lắng nghe và trao đổi, giải đáp mọi kiến nghị của các hộ dân, huyện Gia Lâm đã phê duyệt hỗ trợ di chuyển 42 ngôi mộ với số tiền gần 370 triệu đồng liên quan đến 16 hộ gia đình (các hộ đã nhận tiền và di chuyển mộ).

Tổng số hộ đã phê duyệt: 79 hộ và 1 tổ chức với số tiền gần 9,8 tỷ đồng; diện tích đất nông nghiệp 15.214,2 m2 (trong đó: 76 hộ đất nông nghiệp, 03 hộ thuê đất nông nghiệp có tài sản trên đất, 01 tổ chức UBND xã Dương Xá).

Số hộ đã nhận tiền: 70 hộ và 1 tổ chức với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng, diện tích đã bàn giao mặt bằng 13.612.3 m2 (trong đó: 67 hộ đất nông nghiệp, 03 hộ thuê đất nông nghiệp có tài sản trên đất và 01 tổ chức).

Tổng số hộ chưa nhận tiền: 09 hộ với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, diện tích chưa bàn giao mặt bằng là 1.601,9 m2; đã thông báo nhận tiền 3 lần

“Những lý do các hộ gia đình đưa ra đều đã được UBND huyện, các pòng ban thuộc huyện xem xét, trả lời bằng văn bản”, đại diện Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện cho biết, và nhấn mạnh, để thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác GPMB, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, UBND huyện đã giao UBND xã Dương Xá, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Dương Xá, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên … và các ban ngành đoàn thể xã tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động 9 hộ gia đình nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi theo Quyết định thu hồi đất của UBND Huyện.

Liên quan đến Dự án, ngày 3/6/2021, Thanh tra Thành phố có văn bản số 2483/TTTP-P6 về việc thực hiện văn bản số 4179/VP-GPMB ngày 10/5/2021 của UBND thành phố; trong đó kết luận nhiều nội dung quan trọng, như:

- Dự án nằm trong Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của huyện Gia Lâm được UBND thành phố phê duyệt...

- Dự án nằm trong danh mục các dự án thu hồi đất được HĐND thành phố thông qua

- Dự án đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62, Điều 63 và Khoản 2 Điều 66 Luật Đất dai

- Huyện Gia Lâm đã áp dụng đúng quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các hộ gia đình có đất bị thu hồi, theo quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố (từ Điều 21 đến Điều 23 và Điều 32 đến Điều 37)...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC