Kinh doanh

Đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu từ và tuân thủ quy định trong hoạt động giao dịch

A.N
ANTD.VN -Ngày 30-6-2021, Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) ra quyết định và đăng tải công khai trên website của công ty về việc lược loại 10 mã cổ phiếu ra khỏi “danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ” với TVB... 

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang "nở rộ", giao dịch luôn ở vùng đỉnh lịch sử và dư nợ cho vay toàn thị trường ở mức cao, nhiều công ty chứng khoán đã chủ động đánh giá hoạt động cho vay, ký quỹ để đảm bảo quản trị rủi ro tốt nhất, đem lại sự phát triển bền vững cho công ty, cổ đông và các khách hàng.

Bám sát từng thời điểm thị trường và hoạt động kinh doanh, TVB sẽ đánh giá và thêm hoặc bớt các mã cho vay ký quỹ tại TVB. Đồng thời TVB và sẽ thông báo các mã chứng khoán bị loại khỏi danh mục cho vay ký quỹ của Công ty tới các nhà đầu tư dựa trên các yếu tố cơ bản như: Bối cảnh chung của thị trường chứng khoán; Diễn biến cung cầu và sự biến động giá của các cổ phiếu; Chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp và định hướng kinh doanh; Quản trị rủi ro theo từng thời kỳ của Công ty.

Cùng với đó, một số mã có biến động tăng giá mạnh nhưng không đi kèm với hiệu quả tăng trưởng kinh doanh tương ứng hoặc chất lượng báo cáo tài chính có nhiều vấn đề sẽ bị xem xét loại ra khỏi danh mục cho vay của TVB.

Căn cứ thực tế TVB thẩm định đã lựa chọn cổ phiếu cho vay ký quỹ theo định hướng kinh doanh và quản trị rủi ro của TVB theo khoản 2 Điều 4 tại Quyết đinh 87/QĐ – UBCKNN về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán: “Trên cơ sở danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do Sở giao dịch chứng khoán công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán lựa chọn danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ...”

Tuy nhiên, Công ty CP Chứng khoán Trí Việt cho biết, có nhà đầu tư có thể do hiểu chưa đúng vấn đề, nên đã kiến nghị cấp có thẩm quyền tiến hành... thanh tra TVB về việc thông báo loại mã ra khỏi danh mục cho vay của TVB.

"Tất cả những mã bị loại khỏi danh mục cho vay, TVB đã gửi thông báo đến khách hàng và nhà đầu tư", đại diện Công ty CP Chứng khoán Trí Việt nêu rõ, và khẳng định những thông tin về việc TVB lược các mã ra khỏi danh mục cho vay ký quỹ mà không có thông báo và lý do cụ thể là không chính xác. Việc các công ty chứng khoán trong đó có TVB tiến hành rà soát và loại bớt mã theo định hướng phát triển luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC