Đảm bảo an toàn PC&CC tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng

ANTĐ

ANTĐ - Nhằm trang bị những kiến  thức cơ bản về đảm bảo an toàn PC&CC, Phòng Cảnh sát PC&CC số 11, TP Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn cho các công ty, hộ sản xuất, kinh doanh đồ gốm sứ tại làng nghề Bát Tràng, thuộc huyện Gia Lâm.