Chính trị - Xã hội

Đại hội Phụ nữ Công an huyện Gia Lâm: Đại biểu nghiên cứu văn kiện bằng thẻ tích hợp mã QR

H.M
ANTD.VN -  Hội phụ nữ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham gia của 70 đại biểu.

Các đồng chí: Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP; Nguyễn Thị Vân Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP; Thạch Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm; Thượng tá Phạm Văn Hậu - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Phụ nữ Công an huyện Gia Lâm: Đại biểu nghiên cứu văn kiện bằng thẻ tích hợp mã QR ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành mới Hội Phụ nữ CAH Gia Lâm

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; xác định mục tiêu và 8 chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Phụ nữ Công an huyện Gia Lâm: Đại biểu nghiên cứu văn kiện bằng thẻ tích hợp mã QR ảnh 2

Các đồng chí trong Đảng ủy Ban chỉ huy CAH Gia Lâm chúc mừng Hội Phụ nữ Công an huyện

Tại Đại hội, 5 đại biểu ưu tú được tín nhiệm bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó đội trưởng đội Tổng hợp tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Hội; đồng chí Trịnh Huyền Trang được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội. Các đại biểu dự Đại hội, sử dụng thẻ đại biểu có tích hợp mã QR để xem văn kiện Đại hội và khai báo y tế thông qua điện thoại có kết nối internet.

Báo cáo của Ban chấp hành Hội Phụ nữ CAH cho thấy, 5 năm qua, Ban chấp hành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát của Hội phụ nữ Công an TP, Hội LHPN huyện Gia Lâm, Đảng ủy, BCH Công an huyện và sự phối hợp, giúp đỡ của Ban chỉ huy các Đồn, Đội, CATT, Công an xã và các tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn.

Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an huyện xác định hoạt động phong trào và nhiệm vụ công tác Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Hội phụ nữ cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành đã luôn chú trọng triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của các cấp hội và của Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đến cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đại hội Phụ nữ Công an huyện Gia Lâm: Đại biểu nghiên cứu văn kiện bằng thẻ tích hợp mã QR ảnh 3

Thẻ tích hợp mã QR

Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua vào nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình của đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương và Điều lệ Hội. Ban chấp hành luôn chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy được vai trò trách nhiệm của của từng cá nhân góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban chỉ huy huyện, sự chỉ đạo sâu sát của Hội phụ nữ cấp trên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban chấp hành hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, xây dựng thành Chương trình, kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy và Hội cấp trên, phù hợp với thực tế của đơn vị.

Ban chấp hành đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành tốt mục tiêu Nghi quyết Đại hội phụ nữ Công an huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra. Trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Ban chấp hành đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng sinh hoạt hội viên, đẩy mạnh các hoạt động nhằm tập hợp, thu hút đông đảo các hội viên tham gia tổ chức Hội.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng các hình thức hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, động viên hội viên luôn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn đi đầu, gương mẫu trong các hoạt động tập thể của đơn vị, bảo vệ môi trường. Phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ, giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất chính đáng của hội viên.

Kết quả, tập thể Hội phụ nữ Công an huyện được Hội LHPN Thành phố Hà Nội tặng 01 Bằng khen; Giám đốc CATP tặng 06 giấy khen, Hội LHPN Huyện Gia Lâm tặng 05 giấy khen và nhiều cán bộ, hội viên được tặng nhiều giấy khen trên các lĩnh vực công tác.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an huyện đã xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể trong Ban chấp hành, duy trì lịch họp hàng quý và họp bất thường khi có công việc đột xuất.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo điều hành, sâu sát đến cán bộ, hội viên. Ban Chấp hành đã chủ động tham mưu đề xuất Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo quý, năm và các hoạt động chuyên đề một cách cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phối kết hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Công an huyện làm tốt công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, bảo vệ, chăm lo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em góp phần nâng cao chất lượng các phong trào phụ nữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC