Chính trị - Xã hội

Đại biểu Quốc hội: Nhiều hộ dân có điều kiện nhưng không muốn thoát nghèo

H.L
ANTD.VN - Thảo luận tại hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) cho rằng, cần có sự phân loại rõ: Hộ nghèo có khả năng thoát nghèo với hộ không có khả năng thoát nghèo, hộ có điều kiện thoát nghèo nhưng không muốn thoát nghèo.

Cũng theo Đại biểu Phan Thái Bình, với hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo không có khả năng lao động cần đưa vào đối tượng bảo trợ xã hội, không tính vào hộ thoát nghèo.

Đại biểu cũng đề nghị cần quan tâm tập trung nguồn lực cho 3 dự án lớn: Đa dạng sinh kế phát triển; Hỗ trợ sản xuất, cải tạo dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và nhà ở. Trong đó cần tích hợp hỗ trợ sản xuất đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo.

“Nhiều bà con muốn có việc làm nhưng không muốn rời xa nơi mình đang sống nên cần phát triển việc làm tại chỗ. Ngoài ra, cần quan tâm hỗ trợ cho kênh vay vốn của ngân hàng chính sách, bởi đây là biện pháp xóa tư tưởng trông chờ ỷ lại từ người dân” – Đại biểu Bình đề xuất.

Sau phần phát biểu thảo luận của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, công tác giảm nghèo đã đạt thành tựu nổi bật, chính sách pháp luật được hoàn thiện, ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực xã hội càng tăng, ý chí vươn lên của người dân được nâng lên.

Đại biểu Quốc hội: Nhiều hộ dân có điều kiện nhưng không muốn thoát nghèo ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình

“Chúng ta đã trải qua 6 lần điều chỉnh tiêu chí, từ lương thực đến xóa đói giảm nghèo, thu nhập, giá cả, mức sống tối thiểu, đến giai đoạn hiện nay đang áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mà Việt Nam là 1 trong 30 quốc gia trên thế giới, nước đầu tiên tại Đông Nam Á áp dụng với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng, giai đoạn 2021-2025 chúng ta đặt ra mục tiêu cao hơn là giảm nghèo đa chiều nhưng thực chất và bền vững, giảm bình quân từ 1-1,5% trong năm…

Giai đoạn 2 cần đầu tư thỏa đáng để mức sống tối thiểu của người dân tăng, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Trong giai đoạn này, chúng ta phải lo vừa giảm về tỷ lệ, nhưng phải quan tâm hơn giảm hộ nghèo một cách thực chất.

Giảm nghèo bao trùm nghĩa là phải xóa bỏ đói nghèo cho mọi người, mọi nơi, mọi thời điểm, mọi chiều.

Về xử lý những trùng lặp giữa 3 chương trình Quốc gia: Chương trình về giảm nghèo, Chương trình nông thôn mới, Chương trình phát triển KTXH cho đồng bào dân tộc miền núi, theo Bộ trưởng về cơ bản 3 chương trình này khá tách bạch rõ ràng.

Song để hạn chế trùng lặp, Chính phủ sẽ đề xuất ban hành tiêu chí xác định cụ thể đối tượng địa bàn, nội dung hỗ trợ đầu tư… đồng thời đề xuất cơ chế lồng ghép tích hợp nguồn lực nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Về các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện theo tiêu chí hiện nay có 160.000 hộ với 608.000 người, còn theo chuẩn mới có 400.000 hộ với 1.5 triệu người.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ cân nhắc thời điểm, cách tiến hành để đạt mục tiêu, đảm bảo khả năng ngân sách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC