Chính trị - Xã hội

Đã xử lý 548.500 tỷ đồng nợ xấu

Hà Loan
ANTD.VN - Từ cuối 2012 đến hết tháng 8-2016, toàn hệ thống các tỏ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 548.500 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó chủ yếu là do các TCTD tự xử lý (chiếm 57,2%), còn lại là bán nợ (bao gồm bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC và tổ chức, cá nhân khác) chiếm 42,8%.
Đã xử lý 548.500 tỷ đồng nợ xấu

Đây là kết quả được đưa ra tại Hội thảo “Xử lý nợ xấu - những nút thắt cần tháo gỡ” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội, VAMC và Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 26-10.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC