Chính trị - Xã hội

Đa dạng hóa mô hình phòng ngừa từ cơ sở

Thu Ba
ANTĐ - Những năm qua, lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND quận xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. 

Đặc biệt mô hình “Hộ tự phòng, số nhà tự quản” đã được thành phố nhân rộng bởi hiệu quả, ý nghĩa của chuyên đề thực sự phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng, tạo sức mạnh to lớn trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đa dạng hóa mô hình phòng ngừa từ cơ sở ảnh 1
Xây dựng lực lượng BVDP nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở

Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình “Tự phòng, tự quản”, lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng đa dạng hóa các hình thức, lồng ghép với các phong trào khác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong tình hình mới. Tiêu biểu như các chuyên đề “Phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm xâm hại tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý và tiền tệ”; “Vận động nhân dân tự quản giữ gìn TTĐT, VSMT”, “Vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tại các cơ sở kinh tế trọng điểm”, “Liên kết đảm bảo ANTT”… từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo ANTT từ cơ sở, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội ANTT trên địa bàn.

Hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích tham gia bảo vệ ANTQ; trong đó quận Hoàn Kiếm được thành phố đánh giá là đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… là sự ghi nhận những đóng góp của lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào CAQ Hoàn Kiếm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC