Chính trị - Xã hội

Đa dạng hóa hình thức tái định cư cho người bị thu hồi đất

Duy Tiến
ANTD.VN - Đây là nội dung quan trọng được đưa ra trong Nghị quyết số 08/NQ-TU nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ký ban hành.

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2010 đến tháng 6-2016, Hà Nội có 3.073 dự án phải thực hiện thu hồi đất, đã hoàn thành GPMB 1.711 dự án. Tuy nhiên, công tác này vẫn là công việc có rất nhiều khó khăn, yếu kém, tình trạng khiếu nại liên quan đến GPMB, tái định cư sau thu hồi đất vẫn diễn biến phức tạp…

Giai đoạn 2016-2020 Hà Nội phấn đấu GPMB khoảng 2.700 dự án

Giai đoạn 2016-2020 Hà Nội phấn đấu GPMB khoảng 2.700 dự án

Trong giai đoạn tới, Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành GPMB khoảng 2.700 dự án (có 52 dự án, công trình trọng điểm)với diện tích thu hồi đất gần 6.000 ha, liên quan tới trên 80.000 hộ dân, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 60.000 tỷ đồng, cần bố trí tái định cư cho khoảng 19.000 hộ dân.

Để giảm dần các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng” và tình trạng khiếu kiện đông người do nguyên nhân thu hồi đất, GPMB, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Nghị quyết của Thành ủy đặt mục tiêu phải ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất, bảo đảm bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; có cơ chế, chính sách để khuyến khích người phải di chuyển chỗ ở thực hiện tái định cư tự nguyện.

Nhằm thực hiện được mục tiêu trên, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả công tác GPMB của địa phương, đơn vị mình.

Thành ủy Hà Nội cũng định hướng việc xây dựng cơ chế, chính sách, sử dụng vốn Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để GPMB thực hiện dự án và GPMB theo quy hoạch, tạo quỹ đất “sạch” chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án FDI để kêu gọi đầu tư, dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực tài chính cho thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng cho cơ chế khuyến khích các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư được nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái định cư theo phương thức tự nguyện. Định hướng, có chính sách khuyến khích và đặt hàng các doanh nghiệp xây dựng nhà tái định cư theo tiêu chuẩn nhà ở để phục vụ nhu cầu tái định cư. Nhất là phải đa dạng hình thức tái định cư, tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất được lựa chọn hình thức tái định cư phù hợp.

Nghị quyết của Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, bổ sung và điều chỉnh về trình tự, thủ tục, quy trình và phương pháp tổ chức thực hiện; đồng bộ các chính sách GPMB, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng quan tâm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người bị thu hồi đất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC