Chính trị - Xã hội

Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thêm nhiều phần việc vì cộng đồng

Phú Khánh
ANTD.VN - Sáng 25-2, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.
Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thêm nhiều phần việc vì cộng đồng ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chứng kiến các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua năm 2021

Cụm thi đua số 5 CATP gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Báo An ninh Thủ đô, Thanh tra.

Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể. Nội dung giao ước thi đua xác định: “Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chủ động cải tiến lề lối làm việc, đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác Công an. Phát huy hơn nữa vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, trái quy trình, quy chế, quy định của CBCS trong thi hành nhiệm vụ”

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, nội dung giao ước thi đua đặt ra yêu cầu với các đơn vị cần: tổ chức các công trình, phần việc mới vì xã hội, cộng đồng để xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ để người dân thêm hiểu, thêm yêu hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP nêu rõ, năm 2020, với khẩu hiệu hành động "Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô: Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc trong CATP đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tổng kết Phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020, CATP Hà Nội đã vinh dự được nhận “Cờ thi đua năm 2020" của Thủ tướng Chính phủ.

Những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn, hoà bình, thân thiện phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Những kết quả tích cực, nổi bật đạt được có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5.

"Trên từng lĩnh vực công tác, các đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua, phấn đấu để đạt được những kết quả cao nhất", Phó Giám đốc CATP biểu dương.

Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thêm nhiều phần việc vì cộng đồng ảnh 2

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cùng thủ trưởng các đơn vị trong Cụm thi đua số 5

Khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATP, Chương trình công tác của CATP năm 2021 và nội dung giao ước thi đua năm 2021, Phó Giám đốc CATP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công với nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng gợi mở 6 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, các đơn vị cần cụ thể hóa các Nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình công tác của CATP; Thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021 và bầu cử Đại biểu Quốc hội.

Tập trung công tác xây dựng lực lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng được các yêu cầu công tác trong tình hình mới; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo trong phong trào thi đua; Chủ động phòng ngừa các sai phạm, giảm tỷ lệ kỷ luật CBCS dưới 0,5%; Khuyến khích việc đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào các mặt công tác để nâng cao hiệu quả công việc được giao.

Bên cạnh đó, căn cứ vào những nội dung thi đua, Kế hoạch hoạt động của Cụm được ký kết hôm nay, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của CATP và cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác được giao; đồng thời căn cứ các tiêu chí chấm điểm của Cụm để xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của từng đơn vị.

Yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh công tác và sự chịu trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nêu rõ: "Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới trong phương pháp, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần, thức trách nhiệm đối với công việc"

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng nhắc nhở các đơn vị cần điều hành có hiệu quả, sáng tạo các hoạt động của Cụm thi đua theo hướng thiết thực, tránh hình thức, phù hợp với đặc điểm của các đơn vị trong Cụm và tinh thần chỉ đạo của CATP; đồng thời đảm bảo phòng chống dịch, bệnh an toàn cho CBCS.

Quán triệt, thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động năm 2021 của CATP: "Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, đồng thời phải hết sức quan tâm, chú trọng đến công tác khen thưởng nhằm kịp thời khích lệ, động viên CBCS có nhiều thành tích trong công tác đề nghị CATP xét, tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ của CATP và hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Cụm thi đua đã đề ra trong năm 2021…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC